Reset Mật Khẩu

Tìm Kiếm Thêm Lựa Chọn

Danh sách Villa trong Thành phố Hạ Long

Cho thuê Villa tại Thành phố Hạ Long giá tốt nhất. Thuê căn hộ ở Hạ Long gần các bãi biển như Tuần Châu, Bãi Cháy, Bến du thuyền Hạ Long,... Xem thông tin các căn hộ/villa 3,5,6,7,8,9,10,12,15 phòng tại Hạ Long
3.5 T /đêm
20 Khách · 5 phòng Ngủ · 6 Phòng tắm
3.5 T /đêm
7.5 T /đêm
18 Khách · 6 phòng Ngủ · 6 Phòng tắm
7.5 T /đêm
5 T /đêm
20 Khách · 6 phòng Ngủ · 6 Phòng tắm
5 T /đêm
5.5 T /đêm
18 Khách · 6 phòng Ngủ · 6 Phòng tắm
5.5 T /đêm
8 T /đêm
30 Khách · 7 phòng Ngủ · 3 Phòng tắm
8 T /đêm
9 T /đêm
20 Khách · 7 phòng Ngủ · 7 Phòng tắm
9 T /đêm
9 T /đêm
28 Khách · 11 phòng Ngủ · 12 Phòng tắm
9 T /đêm
9 T /đêm
28 Khách · 11 phòng Ngủ · 12 Phòng tắm
9 T /đêm
11.5 T /đêm
14 Khách · 7 phòng Ngủ · 8 Phòng tắm
11.5 T /đêm
8 T /đêm
18 Khách · 6 phòng Ngủ · 7 Phòng tắm
8 T /đêm
11.5 T /đêm
20 Khách · 8 phòng Ngủ · 8 Phòng tắm
11.5 T /đêm
8.5 T /đêm
Độc quyền
12 Khách · 5 phòng Ngủ · 5 Phòng tắm
8.5 T /đêm
11.5 T /đêm
10 Khách · 5 phòng Ngủ · 6 Phòng tắm
11.5 T /đêm
10.5 T /đêm
15 Khách · 5 phòng Ngủ · 6 Phòng tắm
10.5 T /đêm
10.5 T /đêm
15 Khách · 5 phòng Ngủ · 6 Phòng tắm
10.5 T /đêm
13 T /đêm
12 Khách · 6 phòng Ngủ · 5 Phòng tắm
13 T /đêm
11.9 T /đêm
12 Khách · 6 phòng Ngủ · 7 Phòng tắm
11.9 T /đêm
11 T /đêm
14 Khách · 7 phòng Ngủ · 8 Phòng tắm
11 T /đêm
8 T /đêm
22 Khách · 7 phòng Ngủ · 8 Phòng tắm
8 T /đêm
9 T /đêm
10 Khách · 4 phòng Ngủ · 5 Phòng tắm
9 T /đêm